Vlastnosti:
* 100%-ne prírodný výrobok,
   obal z bavlny, obsah obilie
* príjemný pri dotyku s kožou
* ľahko použiteľný

Spôsob použitia:

Vrecúško sa vloží na 2-3 minúty do mikrovlnej rúry pri 600 W,
alebo asi na 5 minút do rúry na pečenie pri 100° C.
Vrecúško sa može tiež ohriať na vykurovacom telese.
Pred použitím rukou skontrolovať teplotu vrecúška, obzvlášť pri použití
u detí preveriť, či nie je teplota príliš vysoká.
Pri znečištení bavlneného obalu vložte ohriaty obklad do vlhkého uteráka.
Pri prvom ohriatí sa môže stať, že obklad mierne zapácha.
Je to prirodzený proces, ktorý na funkciu obkladu nemá žiaden vplyv.

!!! POZOR!!!
Ohriatie obkladu vo vode nie je možné, znehodnotil by sa!

Biowarm - Wärmekissen sa môže tiež použiť ako studený obklad.
Vložiť obklad na 2 minúty do chladničky a je pripravený pre použitie
ako studený obklad. Chrániť pred vniknutím vody a ľadu!

POZOR!
Osoby s poruchou krvného obehu možu používat' studený alebo teplý obklad len po dohode s lekárom.
Pri výskyte ťažkostí poradiť sa s lekárom.


Rozmery:
veľkosť l. - 20 x 28 cm
veľkosť II. - pre rameno a väzy

Rozhodnutie pre SR č.: 18138 / 98 - SOZO / ŠZÚ SR