Lysoform Killavon
Jemný dezinfekčný prostriedok
určený na dezinfekciu plôch a predmetov

Zloženie:
100 g prípravku Lvsoform Killavon obsahuje:
10 g benzalkoniumchloridu (účinná látka),
etanol, vonné prísady

 

Vlastnosti:
* fungicídny a baktericídny účinok. vírusinaktivačný (vrátané HBV a HIV)
* biologicky odbúrateľný
* s čerstvou vôňou

Oblasť použitia:
* na dezinfekciu a čistenie pracovných plôch a predmetov
* vhodný pro zdravotníctvo, lekársku prax. aj pre domácnosti

Spôsob použitia:
Používať len zriedené roztoky!
Podlahy, ostatné plochy a predmety - 2,0 % - 4 hod.
(vrátane inaktivácie vírusov HBV a HIV) 4,0 % - 15 min.

20 ml koncentrátu do 1 l vody = 2.0 % roztok prípravku Lvsoform Killavon

Predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami treba po ukončení dezinfekcie / čistení opláchnuť pitnou vodou.

Interakcia s inými prostriedkami:
Primiešaním obvyklých čistiacích prostriedkov môže dôjsť k čiastočnému až úplnému
zníženiu dezinfekčného účinku prípravku Lysoform Killavon.

Opatrenia pri nevhodnom použití:
Odporúča sa okamžite po zasiahnutí očí vyplachovať veľkým množstvom vody.
Čo najrýchlejšie vyhľadať lekára!

R-36/38 Dráždi oči a pokožku

S-2 Udržujte mimo dosahu deti
S-24/25 Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou
S-26 Pri zásahu očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc
S-45 V prípade úrazu, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadať lekársku pomoc


Dátum spotreby je uvedený na každom balení.

Doba použitelnosti: 42 mesiacov

 
Číslo tovaru
8519
8925
2925
Balenie (počet kusov v kartone x balenie)
32 x 150 ml flaška
12 x 1 l fľaša
2 x 5 l fľaša

Doporučené príslušenstvo k ponúkanému baleniu:
3132 dávkovacia pumpa na 5-litrový kanister
3155 uzavierací kohút na 5-litrový kánister
9174 LYSOFORM-dávkovacie zariadenie napojiteľné priamo na vodovodný kohútik