Lintensan
Dezinfekčný a čistiací koncentrát, používa sa na plochy, priestory, zariadenia v potravinárskom priemysle a v priestoroch celej kuchyne vrátané nemocničných kuchýň.

Zloženie:
100 g roztoku obsahuje:
2,9 derivátov guanidinu,
9,8 g didecyldimetylammonium chlorida

Oblasť použitia:
Dezinfekcia a čistenie
- v priestoroch celej kuchyne a vedľajších miestností (vrátane nemocničných kuchýň)
- priestor, zariadenia a potrebné predmety v potravinárskom priemysle v jednom
  pracovnom kroku (mliekarenský priemysel, nápojový priemysel, dopravné vozidlá atď)

Spôsob použitia:
LINTENSAN je kvapalný koncentrát, z ktorého je možné vytvoriť akékoľvek požadované spotrebné riedenie pridaním vody (max.izbovej teploty). Vždy najprv nalejeme vodu a potom pridáme LINTENSAN. Keď sa dostanú potraviny do kontaktu s dezinfikovanou plochou, je treba opláchnuť dostatočným množstvom pitnej vody (6 - 8 l/m ).

Dezinfekcia čistenie:
A* = potravinárska oblasť s výnimkou spracovania mlieka a mliečnych výrobkov
B* = spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov

** málo exponovaná oblasť = predchádzajúcim čistením je možné dosiahnuť rozsiahleho      odstránenia nánosu špiny, tuku, bielkovín, napr. všeobecne u veľkých, hladkých plôch
** exponovaná oblasť = zariadenie so špatne predčistitelnými, poráznymi, rozlomenými      alebo zalomenými povrchmi a dielmi

Vlastnosti:
* pôsobí proti baktériam, napr. salmonelám a E.colli
* pôsobí proti hubám a kvasinkám
* likviduje vírusy, napr.pôvodci hepatitidy B a povodci AIDS/HIV
* spoľahlivo ničí zárodky spôsobiace rozklad
* neobsahuje aldehydy, fenoly, fosfáty, oxidačné zlúčeniny
*
aktívne čistiaci dezinfekčný prostriedok šetrný voči materiálu
*
bez parfémov a farbív
*
biologicky ľahko odbúrateľný podľa OECD 302 B (14 dní 90%)
*
neovplyvňuje ani nezhoršuje účinnosť čističiek, podľa OECD 301 E (28 dní 70%)
*
dá sa bez zbytkov opláchnuť

 

Iné pokyny:
Nekompatibilita:
Premiešaním bežným Čistiacim prostriedkom sa môže dezinfekčný účinok LINTENSANU obmedziť, prípadne zrušiť.

R-36/38 Dráždi oči a pokožku
R-43 Kontakt s pokožkou môže zapríčiniť precitlivenie

S-2 Udržujte mimo dosahu detí
S-24/25 Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou
S-26 Pri zásahu očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc
S-28 Pri styku s pokožkou okamžite omyť veľkým množstvom vody
S-36/37 Pri práci noste vhodné ochranné rukavice a ochranný odev
S-51 Používajte len v dobre vetraných priestoroch
S-45 V prípade úrazu, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadať lekársku pomoc

Čísio tovaru
7101
7105

Balenie (počet kusov v kartóne x balenie)
12 x 1 l flăša
2 x 5 l kanister

Doporučené príslušenstvo k ponúkanému baleniu:
3132 dávkovací kohút na 5 litrový kanister
3155 uzavierací kohút na 5 litrový kanister
9174 LYSOFORM-dávkovacie zariadenie napojiteľné priamo na vodovodný kohútik
(prenájom možný)