Vlastnosti:

* rovnomerné ochladenie do 45 minút
* ľahká dezinfekcia
* ľahká tvarovateľnosť, ostáva pružný
* zásluhou špeciálneho gélu a špeciálnej f6lie je aj pri nízkych teplotách
x bez ostrých hrán a tvrdnutia
* doba studeného pôsobenia alebo teplého pôsobenia je až do 30 minút


Návod na použitie:

Vložiť Röwo Kälte Kompresse - studený obklad do mraziaceho boxu.
Asi po 2-3 hodinách je obklad pripravený na použitie.
Nepriložiť priamo na kožu! Pred použitím buď vložiť do uteráku.
Räwo Kälte Kompresse je možné použiť aj jako teplý obklad, ponorením do teplej vody na 5 - 10 minút (!!! NEVARIŤ !!!). Používa sa rovnakým spôsobom ako studený obklad.
Röwo Kälte Kompresse - studený obklad sa skladuje najlepšie v mraziacom boxe, tak je vždy pripravený na použitie.


Rozmery: 13 x 28 cm ,
20 x 30 cm

Rozhodnutie pre SR č.: 18138/98 - SOZO/ ŠZÚ SR