Hospidermin
Farebný dezinfekčný prostriedok
na pokožku

Zloženie:
100 g prípravku obsahuje:
40 g etanolu (denaturovaný), 3 g thiocyanátu draselného, 0.1 g 5-chlor-2-hydroxy-kyseliny benzoovej (účinnej zložky), farbivá E 124 a E 110

 

Vlastnosti:
* pôsobí baktericidne, fungicidne
* nedráždi pokožku ani pri opakovanom použiti
* farbivo je ľahko odstranitelné zotrením resp. umytím
* svieža vôňa
* bez jódu

Oblasť použitia:
* proti bakteriam a plesňam
* predoperatívna dezinfekcia kože, aj pri predoperačnom značení operačného poľa
* pred intramuskulárnymi a intravenáznymi injekciami

Spôsob použitia:
Pokiaľ nie je uvedené ináč : na povrch nanášať bez zriedenia.
Na dezinfikované miesto naniesť rozprašovačom alebo sterilným tampónom dostatočné množstvo prostriedku Hospidermin. Nechať zaschnúť.
Jednorázové nanesenie je dostačujúce, ak je dezinfikované miesto dokonale pokryté dezinfekčným prostriedkom. V prípade potreby dezinfekčný prostriedok sa môže naniesť aj druhýkrát.

Doba pôsobenia:
* pred intramuskulárnymi injekciami - minimálne 10 sekúnd
* pred chirurgickými zákrokmi, intravenúznymi injekcami, katetrizáciou - 2 minúty

Pri použití termokauterov, alebo iných elektrických prístrojov a pred nalepením incíznej fólie
sa musi bezpodmienečne vyčkať, kým pokožka je suchá (cca 3 minúty).
Pri predoperačnej dezinfekcii pokožky sa doporučuje použiť Hospidermin súčasne aj na označenie oblasti operačného poľa.


R-1O Horľavé

S-2 Udržujte mimo dosahu deti
8-7 Uchovávajte obal tesne uzavretý
S-16 Uchovávajte mimo dosahu zápalných zdrojov- Zákaz fajčiť
S-25 Zamedziť styk s očami
8-45 V prípade úrazu, alebo ak sa necítite dobre. okamžite vyhľadať lekársku pomoc

 

Číslo tovaru
2495
2433
Balenie
15 x 250 ml fľaša s mech.rozprašovačom
6 x 1 l fľaša