Clorina
Jemný práškový dezinfekčný prostriedok

Zloženie:
1 g prášku obsahuje
1000 mg Tosylchloramid-natrium. 3 H2O

Vlastnosti:
* pôsobí rýchlo
* baktericídne (vrátané TBC), fúngicídne, vírusinaktivačne (vrátané HBV / HIV)
* pôsobí aj v prípade veľkého organického zaťaženia (napr. krv)

Oblasť použitia:
* dezinfekcia plôch, prádla, hlienu

Spôsob použitia:
Pred použitím prášok rozpustiť vo vode.
Rozpustením 2 g prášku Clorina v 1 litry vody vznikne 0.2%-ný roztok.
Rozpúštanie sa urýchli miešaním a použitím teplej vody.

Dezinfekcia plôch pre profyláxiu nemocničných nákaz    0.75% - 30 min.
                                                                          0.50% - 1 hod.
Dezinfekcia plôch zo surového dreva     3.0% - 4 hod.
(kontaminovaného plesňami)
Dezinfekcia drhnutím (pri nákaze)          2.0% - 2 hod.
Dezinfekcia prádla (pri nákaze)             1.5% - 12 hod.
Dezinfekcia hlienu (pri nákaze)              5.0% - 4 hod.

Odborný posudok:
Clorina bola znalcami a pri praktickom použití výborne ohodnotená.

Vzájomné pôsobenie s inými prostriedkami:
Primiešaním bežne používaných čistiacich prostriedkov sa može dezinfekčný účinok Cloriny obmedziť resp. ztratiť.

Kontraindikácia:
Ako pri všetkých oxidačne pôsobiacich látkách, treba zabrániť styku Cloriny s ľahko oxidujúcimi materiálmi (kovy, určité umelé hmoty apod.) resp. vopred zistit znášanlivoť materiálov vhodnými skúškami. Znášanlivosť materiálov závisí od frekvencie, dľžky a od používanej koncentrácie preparátu Clorinu.

Opatrenie pri nesprávnom použití:
Ak sa dostane priveľká koncentrácia Cloriny do styku so sliznicou, treba okamžite postihnuté miesto uplachuvať vodou. Pri prehltnutí takisto zriediť väčšim množstvom vody.
V každom prípade treba okamžite vyhľadať lekára.

Zvláštne pokyny:
* uschovajte na chladnom a suchom mieste
* mimo dosahu detí
* nepuužíväť po uplynutí exspiräčnej doby
* dátum exspirácie je uvedený na každom balení

 

Číslo tovaru
1685
1690

Balenie
16 x 300 g dóza
1 x 10 kg vedro