BLANISOL-PUR
Vysoko koncentrovaný špeciálny čistič na lekárske nástroje (tiež endoskopy), čistiaci zosilňovač pre dezinfekčné prostriedky a aktívnymi katióntami, šetrný, ochranný čistič plôch.
 

Zloženie:
100 g prípravku obsahuje:
30 g neiónových tenzidov,
1 g benzalkónium chloridu,
inhibítor korózie, stabilizátor,
vonné látky, voda

 

Vlastnosti:
BLANISOL-PUR je vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok pre likvidáciu a odstránenie silných organických znečistení, obzvlášť krvi, bielkovín a tuku, pričom je úsporný voči materiálu.
Chemická a mikrobiologická zlučiteľnosť s dezinfekčnými prostriedkami: Lysoform Killavon,
Lysoformin Spezial a Lysoformin 3000 je zabezpečená.

Oblasť použitia:
* čistič nástrojov a plôch
* čistiaci zosilovač pre katiónové dezinfekčné prostriedky

Spôsob použitia / dávkovanie:
Používať zriedené!
BLANISOL-PUR je kvapalný koncentrát, z ktorého možno pripraviť akúkoľvek potrebnú koncentráciu pridaním vody. Na zabránenie tvorby peny vždy najprv naplniť nádobu vodou a potom pridať Blanisol.

* Čistenie lekárskych nástrojov a endoskopov 0.25% - 1%
* čistenie voči vode odolných ploch 0.25%
* čistiací zosilňovač katiónových 0.25% - 0.5%
   dezinfekčných prostriedkov

R-36/38 Dráždi oči a pokožku

S-2 Udržujte inimo dosahu detí
S-24/25 Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou
S-37 Používajte vhodné ochranné rukavice

Odporúčaný postup pri dekontaminácii, čistení a dezinfekcii endoskopov:

1. dekontaininácia a čistenie endoskopov
    
Blanisol-PUR - koncentrácia 0.25% - 1%

2. dezinfekcia endoskopov (vrátaná dezinfekcia vyššieho stupňa)
    Lysoformin 3000 - koncentrácia 2% - 4%

Číslo tovaru
2112
2115
9775

Balenie
4 x 2 l fľaša
2 x 5 l kanister
dávkovací uzáver pre 2 litr. fľašu

 

Doporučené príslušenstvo k ponúkanému baleniu:
3132 dávkovací kohút na 5 litrový kanister
3155 uzavierací kohút na 5 litrový kanister
9174 LYSOFORM-dávkovacie zariadenie napojiteľné priamo na vodovodný kohútik (prenájom možný)
9775 dávkovací uzáver na 2 litrovú fľašu

9090 dezinfekčná vaňa na 4 litre (vrátane sita a viečka)
9142 dezinfekčná vaňa na 16 litrov (vrátane sita a viečka)