Amosept
Dezinfekcia a čistenie v jednom pracovnom kroku, dekontaminácia rúk a ich hygienická dezinfekcia

Zloženie:
100 g prípravku obsahuje:
1 g didecyldimethylammonium chlorid (účinná látka),
1,3g dimethylmočoviny,1-propanol, propylenglykol, cocamphodiacetát sodný, dibutyladipát, vonné látky,
kyselina citrónová

Vlastnosti:
* znižuje počet mikróbov na pokožke
* pre pokožku je znesiteľný obzvlášť pri hľbkovom čistení
* má čerstvú nevtieravú vôňu
* je biologicky odbúratelný

Oblasť použitia:
* dekontaminácia rúk - súčasne dezinfekcia a čistenie rúk
   (vhodný pre použitie v kuchyniach, v potravinárskom priemysle)
* hygienická dezinfekcia rúk pri súčasnom čistení pre všetky oblasti medicíny
   a opatrovateľstva

Spôsob použitia:
Dekontaminácia rúk - 5 ml Amoseptu rozotrieť v priebehu 30 sekúnd na rukách, potom pridaním trochu vody speniť. Ruky očistit, dobre opláchnuť vodou a osušiť.
Amosept je možno použiť na hygienické mytie rúk pred chirurgickou dezinfekciou.

Posudok:
Amosept bol posúdený odborníkmi pri praktickom použití ako vynikajúci.
Amosept nenahradzuje chirurgickú dezinfekciu rúk.

Zvláštne pokyny:
* používať iba na vonkajšiu potrebu
* chrániť pred dosahom detí
* nepoužívať po uplynutí exspiračnej doby

Prvá pomoc:
Pri styku so sliznicami dôkladne opláchnuť pitnou vodou.
Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa väčším množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Nevyvolávať zvracenie.

 

Doporučené príslušenstvo k ponúkanému baleniu:
3126 plastový držiak na 1 litrovú dávkovaciu fľašu
3155 uzavierací kohút na 5 litrový kanister
3266 kovový držiak na 1 litrovú dávkovaciu fľašu
5810 LYDOS-F nástenný pákový dávkovač na 500 ml fľašu
5763 LYDOS-F nástenný pákový dávkovač na 1000 ml fľašu
5775 nástenný pákový dávkovač TLS-24 na 1000 ml fľašu

 

Dátum spotreby je uvedený na každom balení.