ALMYROL
Dezinfekčný a čistiaci koncentrát
na nástroje a endoskopy.
Neobsahuje aldehydy.
Zloženie:
100g prípravku obsahuje:
8,9g derivátov guanidinu, 23,2g alkylaminderivát, 5g didecyldimetylammonium chlorid

Spektrum účinku:
Spoľahlivá účinnosť proti baktériám (vrátané TBC), pliesňam a výrusom (vrátané HBV/HIV).

Oblasť použitia:
K dezinfekcii a čisteniu nástrojov, endoskopov, masiek, laboratorného materiálu, hadíc, tub, katetrov atď. vyrobených z kovu, skla, emailu, keramiky, porcelánu, umelej hmoty, gumy apod.. U špeciálnych materiálov je nutné previesť skúšku. Vhodný näjma pre termolabilné inštrumentárium ako anesteziologické príslušenstvo, flexibilné endoskopy, ktoré nie je možné sterilizovať. Vhodný tiež pre čištenie ultrazvukom.

Sposob použitia:
Almyrol je kvapalný koncentrát, z ktorého sa pripravuje požadovaný roztok pridaním vody
(max. izbovej teploty). Vždy najprv naplňte nádobu vodou a potom pridajte dezinfekčný prostriedok. Dbajte, aby boli dezinfikované nástroje celoplošne ponorené v dezinfekčnom roztoku, nádobu s dezinfekčným roztokom zatvárajte vikom. Po dezinfekcii/čistení nástroje opláchnite vodou, u endoskopov sterilizovanou vodou.

Dezinfekcia nástrojov:
Povodci nemocničných nákaz (napr. Mycobact.terrae) O,5%-60 min., 1%-30 min., 4%-15 min.
Inaktivácia výrusov hepatitídy B a výrusov AIDS/HIV O,5% - 60 min.

Dávkovanie pomocou príslušenstva:
Koncentrácia /na 4 lvody/       O,5%             1%               4%
160 ml fľaška                         ----             ----            1 fľaša

Dávkovacia pumpička            1 zdvyh        2 zdvyhy       8 zdvyhov
na 5 1 kanister
(1 zdvvh = 20 ml)

Dávkovacia hlava pre 1 l        1 plná          2 plné           8 plných dávk.
fľašu (20 ml)                     dávk.hlava     dávk.hlavy         hláv

Dávkovacie zariadenie           jednorázové nastavenie na požadovanú koncentráciu
LYSOFORM napojiteľné
priamo na vodovodný kohút

Vlastnosti:
Neobsahuje aldehydy, fenoly, fosfáty, bez oxidačných činidiel.
Vďaka prídavku inhibítoru korózie zvlášť šetrný voči materiálom.
Dobrá čistiaca schopnosť i pri silnom znečistení, i organických látok
ako je tuk, bielkovina, sérum.
Biologicky odbúrateľný.
Odolný voči vápenatej vode.

Ďalšie pokyny:
Nekompatibilita: Pridaním bežných čistiacich prostriedkov može dojsť k obmedzeniu
príp.zrušenie dezinfekčného účinku prípravku Almyrol.
Nepoužívajte po uplynutí expirácie.
Trvanlivosť nekontaminovaného aplikačného roztoku je 14 dní.
Používajte v uzavrených nádobách.
Skladujte pri teplote 5-30° C.

R 34 Spôsobuje popáleníny
R 22 Škodlivé pri požití
R 43 Kontakt s pokožkou môže zapríčiniť precitlivenie
S 2 Udržujte mimo dosahu detí
S 24/25 Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou
S 26 Pri zásahu očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc
S 28 Pri styku s pokožkou okamžite omyť veľkým množstvom vody
S 36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare
                alebo tvárový štít
S 45 V prípade úrazu, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadať lekársku pomoc

 

Balenie:
160 ml fľaša, 1 l fľaša, 5 l kanister

Doporučené príslušenstvo k ponúkanému baleniu:
3132 dávkovací kohút na 5 litrový kanister
3155 uzavierací kohút na 5 lítrový kanister
9174 LYSOFORM-dávkovacie zariadenie napojiteľné priamo na vodovodný kohútik (prenájom možný)
9090 dezinfekčná vaňa na 4 litre (vrátane sita a viečka)
9142 dezinfekčná vaňa na 16 litrov (vrátane sita a viečka)