AHD 2000
Alkoholický dezinfekčný prostriedok
na ruky a pokožku.

Zloženie:
100 g roztoku obsahuje: 75 g Ethanolu gelu (účinná látka), Ester polyol mastnej kyseliny,
aromatické látky

 

Vlastnosti:
* široké spektrum pôsobenia: baktericidne (vrátane TBC),
   virucidne (vrátané pôvodcov HBV/HIV), antimykotický účinok
* spoľahlivý účinok aj v prítomnosti bielkovín, séra a krvi
* dobrá znášanlivosť na koži (aj pri opakovaných použitiach)

Oblasť použitia:
* na dezinfekciu neporušenej pokožky a rúk - najmä pre chirurgické oddelenia,
,, operačné sály, transfúzne stanice, ambulancie.

Spôsob použitia:
Pokiaľ nie je uvedené inak: na povrch nanášať bez zriedenia!

Chirurgická dezinfekcia rúk:
5 ml AHD 2000 natrieť na ruky a predlaktia (nevynechať končeky prstov a zárezy nechtov).
Doba pôsobenia: 2,5 minúty. Postup zopakovať.

Hygienická dezinfekcia rúk:
3 ml AHD 2000 natrieť na ruky a trieť až do zaschnutia.
Doba pôsobenia: 0,5 minúty

Dezinfekcia pokožky:
Na dezinfikované miesto pacienta dokonale naniesť AHD 2000 a nechať zaschnúť,
najmä pred použitím termoelektrických prístrojov.
Doba pôsobenia: minimálne 15 sekúnd

Prípravky, ktoré sa navzájom doplňujú a mali by byť použité pred chirurgickou dezinfekciou
a po ukončení práce:
Na umývanie: Majola mycia emulzia, Wasa 2000 alebo Wasa soft
Na ošetrenie pokožky: Majola H5 Creme
Na ochranu pokožky: Luphenil

R-11 Vysoko horľavé

S-2 Udržujte mimo dosahu detí
S-7 Obal uchovávajte tesne uzavretý
S-16 Uchovávajte mimo dosahu zápalných zdrojov- Zákaz fajčiť
S-25 Zamedziť styk s očami
S-45 V prípade úrazu, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhl'adať lekársku pomoc
S-46 Pri požití okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie

 

 
 
Číslo tovaru
5575
5602
8505
5684
5594
9875

Balenie (počet kusov v kartone x balenie)
32 x 150 mI fľaša
15 x 250 ml fľaša s mech. rozprašovačom
12 x 500 ml fľaša
6x1 l fľaša
6 x 1 l dávkovacia fľaša
2 x 5 l kanister

Doporučené príslušenstvo k ponúkanému baleniu:
3126 plastový držiak na 1 litrovú dávkovaciu fľašu
3155 uzavierací kohút na 5 litrový kanister
3266 kovový držiak na 1 litrovú dávkovaciu fľašu
5810 LYDOS-F nástenný pákový dávkovač na 500 ml fľašu
5763 LYDOS-F nástenný pákový dávkovač na 1000 ml fľašu
5775 nástenný pákový dávkovač TLS-24 na 1000 ml fl'ašu