Aerodesin 2000
Dezinfekčný prípravok na báze alkoholu,
dezinfekcia plôch a predmetov,
pripravený priamo k použitiu.

Zloženie:
100 g prípravku obsahuje:
32.5 g l-propanolu, 18 g etanolu,
0.1 g glutaraldehydu a další látky

 

Spektrum účinku:
baktericídny (vrátane TBC), fungicídny, tuberkulocídny, virucídny (vrátané HBV/HIV)

Vlasnosti:
* rýchlo účinkuje a skoro schne po postriekaní plôch a predmetov
* čerstvá vôňa, dobrá emulzná schopnosť
* preparát je pripravený v rozprašovacej fľaše bez hnacieho plynu

Spôsob použitia:
AERODESIN 2000 striekať zo vzdialenosti 30 cm (maximálne 2 m2).
Plochy a predmety treba celoplošne postriekať (maximálne 50 ml/m2).
Doba pôsobenia - do 15 minút, k inaktivácii vírusov HBV/HIV - 30 minút.

Oblasť použitia:
Zdravotnictvo
Dezinfekcia malých plôch, členitých predmetov a ťažko prístupných plôch.
Nepoužívať na materialy citlivé na alkohol (plexisklo, lakované a morené materiály).

R 11 - Vysoko horľavý
S (2) - Uchovávajte mimo dosahu detí
S 7 - Uchovávajte obal tesne uzavretý
S 16 - Uchovávajte mimo dosahu zápalných zdrojov - Zákaz fajčiť
S 23 - Nevdychujte aerosoly
S 45 - V prípade úrazu, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadať lekársku pomoc

Skladovanie: pri teplote 5-30° C

Bezpečnosť pri práci:
Teplota vzplanutia 26,2° C. Pri práci je nutné používať osobné ochrané pomôcky a dodržiavať zásady bezpečnosti práce pri práci s horľavinami. Používať v dobre vetraných miestnostiach. Prípravok dráždi oči, pokožku a sliznicu.

Prvá pomoc:
Pri zasiahnutí očí vypláchnuť väčším množstvom vody a vyhladať lekársku pomoc.
Pri požití vypláchnuť ústa vodou, vypiť množstvo vody a vyhladať lekársku pomoc.
Pri postriekaní odevu rýchlo vyzliecť a zasiahnutú pokožku umyť vodou

Doba použiteľnosti: 36 mesiacov

Číslo tovaru:
9836
9725
Balenie: (počet kusov v kartóne x velkosť balenia)
12 x 1 l fľaša s mechanickým rozprašovačom
2 x 5 l kanister
Doporučené príslušenstvo k ponúkanému baleniu:
3155 uzavierací kohút na 5 litrový kanister